XEDAPTAPELIP.COM

– Địa chỉ: 54 Đường số 4, KDT Him Lam mới, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 18006884